Podłoga pływająca – wszystko co musisz wiedzieć

Wyciszanie biur- uzyskaj komfort akustyczny
Wyciszanie biur- uzyskaj komfort akustyczny
13 sierpnia 2020
Czy ma sens izolacja akustyczna 1 pokoju
Czy ma sens izolacja akustyczna 1 pokoju ?
17 lutego 2021
Podłoga pływająca czy mata akustyczna pod panele
(w tekście za każdym razem gdy piszę o izolacji, izolowaniu lub izolacyjności mam na myśli izolację, izolowanie i izolacyjność akustyczną)

Co to jest dźwięk uderzeniowy, zwany także materiałowym?

Dźwięki uderzeniowe, zwane także materiałowymi (stukowymi, krokowymi) to dźwięki, które powstają w następujący sposób:

 • uderzenie (np. stopą podczas stąpania) w górną warstwę podłogi (najczęściej wylewkę) wprawia ją w drganie, energia uderzenia – fala – rozchodzi się wewnątrz objętości litej wylewki
 • fala uderzeniowa z wylewki jest przekazywana na konstrukcję stropu również drogą materiałową i rozchodzi się wewnątrz objętości stropu
 • strop może przekazać energię drogą materiałową dalej na kolejne elementy budynku, także na duże odległości i we wszystkich kierunkach. Także następuje przekazanie energii fali uderzeniowej do powietrza i wprawienie go w drganie, co jest odbierane przez ludzkie ucho jako dźwięk i hałas.

Czym jest podłoga pływająca?

Podłoga pływająca to rozwiązanie techniczne, którego celem jest podniesienie izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych. Polega ono na elastycznym oddylatowaniu płyty dociskowej (betonowej lub cementowej wylewki, suchego jastrychu) od stropu i ścian i zwane jest także układem masa- sprężyna. Warstwa elastyczna zapobiega przenoszeniu się drgań z płyty dociskowej (wylewki) na strop, a w konsekwencji, na inne elementy budynku i do powietrza, co ludzkie ucho odbiera jako dźwięk o niskim natężeniu, który może być niesłyszalny, lub nie naruszać komfortu.

Przekrój przez podłogę pływającą.

1 – strop
2 – izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych (pozioma)
3 – izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych (pionowa)
4 – wylewka (jastrych)
5 – nawierzchnia podłogi

Przekrój przez podłogę pływającą z ogrzewaniem podłogowym


1 – strop
2 – izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych (pozioma)
3 – mata grzewcza (ogrzewanie podłogowe)
4 – izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych (pionowa)
5 – wylewka (jastrych)
6 – nawierzchnia podłogi

Od czego zależy „skuteczność akustyczna” podłogi pływającej? 

Skuteczność akustyczna podłogi pływającej zależy przede wszystkim od:                     

 • doboru właściwego przekroju podłogi zależnego m.in. od planowanej funkcji pomieszczenia i budynku (a także pomieszczeń sąsiadujących): rodzaju stropu, materiału izolacyjnego, grubości i rodzaju płyty dociskowej (wylewki, suchego jastrychu). Inne rozwiązanie będzie proponowane do domu jednorodzinnego, czy wielorodzinnego, a inne do budynku użyteczności publicznej. Najbardziej wyrafinowane (pod względem skuteczności i odporności) rozwiązania są projektowane w podłogach obiektów przemysłowych, laboratoryjnych, a także… klubach fitness.

 • właściwości fizycznych warstwy elastycznej pionowej i poziomej:
 • sztywności dynamicznej (jednostka N/m3), zmierzonej w badaniu laboratoryjnym, a nie tylko deklarowanej
 • współczynnika redukcji dźwięków uderzeniowych materiału izolacyjnego ΔLw (udokumentowanego raportem z pomiaru wykonanego w laboratorium wg normy EN ISO 10140 w pełnym spektrum częstotliwości: 150-3150 Hz; materiały nieposiadające udokumentowanego badania wg ISO 10140 nie powinny być w ogóle brane pod uwagę);
 • trwałości materiału elastycznego, niektóre materiały są elastyczne w bardzo ograniczonym czasie, albo bardzo ograniczonym zakresie obciążeń
 • zgniecione raz, nigdy „nie wstają” i tym samym ich właściwości izolacyjne dramatycznie spadają. Niektóre materiały piankowe szybko „sprasowują się” i tracą całą swoją elastyczność. 
 • nasiąkliwość, niektóre materiały porowate i włókniste po nasiąknięciu wodą (również wystarczy zawilgocenie) tracą swoją elastyczność, mogą zmieniać swoją objętość
 • masy płyty dociskowej (rosnąco)
 • staranności wykonania z dbałością o szczegóły, zaizolowanie akustyczne przejść instalacji i samych instalacji, prawidłowe wykonanie obwodowej izolacji pionowej oraz wyeliminowanie wszelkich innych możliwości powstania mostków akustycznych.   

W jaki sposób sprawdza się izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych?

Wyznaczenie izolacyjności istniejącego stropu od dźwięków uderzeniowych wykonuje się wg procedury opisanej w normie ISO 10140 przy pomocy urządzenia laboratoryjnego zwanego stukaczem młotkowym znormalizowanym (ang. tapping machine). W skrócie badanie polega na ustawieniu stukacza młotkowego na podłodze (na badanym stropie), a miernika akustycznego w pomieszczeniu poniżej. Po włączeniu, pięć młotków stukacza uderza w podłogę wprawiając ją w drganie, co w pomieszczeniu poniżej jest słyszalne jako dźwięk, który jest rejestrowany przez miernik.

Zarejestrowany dźwięk, po obróbce matematycznej wg normy ISO 717, jest przedstawiony jako jednoliczbowy parametr Lnw (natężenie dźwięku uderzeniowego) i podawany w decybelach (dB). Parametr interpretuje się w porównaniu do obowiązujących w prawodawstwie wartości dopuszczalnych.

Podłoga pływająca nie powinna być nigdy utożsamiana z montażem pokrycia podłogowego „na pływająco”!

Odpowiednia izolacyjność stropu (minimum stanowi wartość dopuszczona w normie PN B-02151) od dźwięków uderzeniowych powinna być brana pod uwagę na etapie projektowania budynku.

Podłoga pływająca jest najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych. Jej konstrukcja powinna być dobrana do funkcji budynku i pomieszczeń.

Skuteczność podłogi pływającej determinuje użyty materiał, tzw. mata akustyczna, która powinna posiadać badania laboratoryjne izolacyjności wg normy ISO 10140, a także mieć udokumentowaną trwałość.

Warto opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach dostosowanych do konkretnego przypadku i funkcji budynku – we właściwym doborze specjalizują się konsultanci akustyki budowlanej z naszego działu Epufloor Akustyka. 

Staranne wykonanie gwarantuje, że projektowana izolacyjność zostanie zapewniona.

Badania izolacyjności podłogi od dźwięków uderzeniowych wykonuje się w oparciu o obowiązujące normy przy użyciu laboratoryjnego sprzętu pomiarowego: stukacza młotkowego i miernika akustycznego. Ten pomiar powinna wykonać wyspecjalizowana firma zajmująca się akustyką budowlaną, którą jest Epufloor Akustyka. 

Napisz do nas lub zadzwoń

  Rodzaj problemu (wymagane)

  Komentarze są wyłączone.