Dotacje

Realizowany projekt:

Poddziałanie I.2.2 RPO WŁ PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW


TYTUŁ PROJEKTU: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie podłogi wygłuszającej nowego typu

Celem projektu jest opracowanie skutecznego i łatwego w zastosowaniu (wolnego od błędów, nieskomplikowanego w montażu) rozwiązania technicznego, podwyższającego izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych, a w szczególności od spadających na podłogę ciężarów oraz zapewniającego zabezpieczenie warstwy wierzchniej przed zniszczeniem, a także zapewniającej bezpieczeństwo poprzez ograniczenie wysokości odbicia spadającego ciężaru.
Projekt obejmować będzie zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe prowadzące do osiągnięcia założonego celu. W ramach projektu przewidziane jest skorzystanie z usług podwykonawców, w zakresie przeprowadzenia prac B+R (Politechnika Śląska), a także prac niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R tj. usługi cięcia zakupionych materiałów do badań, a także usługi wykonania instalacji testowej do przeprowadzenia badań, a następnie jej utylizacji.

Wartość projektu: 587 280,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 375 653,03 zł


Nieustanny rozwój technologiczny i cywilizacyjny skłania nas do poszukiwania nowych rozwiązań, w zakresie jeszcze skuteczniejszej i bardziej wydajnej izolacji akustycznej mieszkań, biur, hal produkcyjnych czy obiektów użyteczności publicznej. Wdrażanie nowoczesnych technologii, byłoby niemożliwe bez prowadzenia zaawansowanych prac i projektów badawczych. Ich rezultatem jest projektowanie innowacyjnych rozwiązań, gwarantujących jeszcze skuteczniejsze izolacje akustyczne, tłumienie drgań i wibracji. Prowadzenie badań nie byłoby możliwe bez grantów i środków zewnętrznych. W związku z faktem ubiegania się o dofinansowanie projektu badawczego, ogłoszony został nabór na wolne stanowiska. Prosimy o przesyłanie ofert w następującym zakresie: