Unia europejska

Realizowany projekt


Poddziałanie I.2.2 RPO WŁ PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie podłogi wygłuszającej nowego typu

Celem projektu jest opracowanie skutecznego i łatwego w zastosowaniu (wolnego od błędów, nieskomplikowanego w montażu) rozwiązania technicznego, podwyższającego izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych, a w szczególności od spadających na podłogę ciężarów oraz zapewniającego zabezpieczenie warstwy wierzchniej przed zniszczeniem, a także zapewniającej bezpieczeństwo poprzez ograniczenie wysokości odbicia spadającego ciężaru.

Projekt obejmować będzie zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe prowadzące do osiągnięcia założonego celu. W ramach projektu przewidziane jest skorzystanie z usług podwykonawców, w zakresie przeprowadzenia prac B+R (Politechnika Śląska), a także prac niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R tj. usługi cięcia zakupionych materiałów do badań, a także usługi wykonania instalacji testowej do przeprowadzenia badań, a następnie jej utylizacji.

Wartość projektu: 587 280,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 375 653,03 zł